Prisliste FS Takst Seemann pr. 01.01.2016 
Alle priser inkluderer mva
Verdi-og lånetakst

Leiligheter opp til 100 m² BRA kr.3300
Leiligheter over 100m² BRA kr.3800
Rekkehus, tomannsbolig, enebolig under 150m² BRA kr.4700
Rekkehus, tomannsbolig, enebolig over 150m² BRA kr.5700
Rekkehus, tomannsbolig, enebolig over 250m² BRA   kr.6700

 

Boliger over 400m²

Avtales særskilt  

Boligsalgsrapport

Leiligheter opp til 100m² BRA       kr.5700
Leiligheter over 100m² BRA       kr.6700
Rekkehus, tomannsbolig, enebolig under 150m² BRA            kr.9500
Rekkehus, tomannsbolig, enebolig over 150m² BRA            kr.11500
Rekkehus, tomannsbolig, enebolig over 250m² BRA            kr.13500

 

Boliger over 400m²

Avtales særskilt  

   
Oppgradering av tidligere verdi- og lånetakst kr.2300
Fuktsjekk med fuktindikator på Verdi- og lånetakst  +kr.500
Taksering av råtomt (Forutsatt at kunden fremskaffer nødvendige dokumenter)                                                                                       kr.4800
I tillegg kommer honorar for kjøretid og km godtgjørelse (statens satser)  
Forenklet takst/verdivurdering                                                              Fra kr.2500

 

 

Plantegninger i forbindelse med takst og boligsalgsrapport   
Planskisse med innredning pr. plan. Leilighet   kr.600
Planskisse med innredning pr. plan. Rekkehus, halve part 2 mannsb, hytte og boliger kr.800